Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nghệ An: Hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp cho 5 huyện

Ngày 15/9/2022, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 2786/QĐ-UBND, quy định rõ những địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp. Có 5 huyện được hỗ trợ về cây lúa; 5 huyện được hỗ trợ về trâu, bò và 4 huyện được hỗ trợ về lợn.

Trên cơ sở Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về Bảo hiểm nông nghiệp; Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg ngày 9/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, ngày 15/9/2022, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 2786/QĐ-UBND, quy định rõ những địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp. Theo đó, có 5 huyện được hỗ trợ gồm: Diễn Châu, Yên Thành, Anh Sơn, Quỳ Châu và Tương Dương.

Cụ thể, đối với cây lúa, những địa bàn được hỗ trợ bao gồm tất cả các xã, thị trấn thuộc 3 huyện Yên Thành, Anh Sơn và Tương Dương; 5 xã của huyện Quỳ Châu gồm: Châu Bình, Châu Hạnh, Châu Tiến, Châu Bính, Châu Phong, và 5 xã của huyện Diễn Châu, gồm: Diễn Kỷ, Diễn Tân, Diễn Hùng, Diễn Nguyên, Diễn Cát.

Sản xuất nông nghiệp ở Nghệ An thường xuyên chịu nhiều rủi ro do thiên tai. Ảnh: Phú Hương

Sản xuất nông nghiệp ở Nghệ An thường xuyên chịu nhiều rủi ro do thiên tai. Ảnh: Phú Hương

Đối với trâu, bò: Tất cả các xã, thị trấn thuộc 3 huyện là Yên Thành, Anh Sơn và Tương Dương; 5 xã của huyện Quỳ Châu, gồm: Châu Bình, Châu Hạnh, Châu Tiến, Châu Bính, Châu Phong, và 5 xã của huyện Diễn Châu, gồm: Diễn Kỷ, Diễn Tân, Diễn Hùng, Diễn Nguyên, Diễn Cát.

Đối với lợn: Tất cả các xã, thị trấn thuộc 2 huyện Yên Thành và Tương Dương; 5 xã của huyện Quỳ Châu, gồm: Châu Bình, Châu Hạnh, Châu Tiến, Châu Bính, Châu Phong; 5 xã của huyện Diễn Châu, gồm: Diễn Kỷ, Diễn Tân, Diễn Hùng, Diễn Nguyên, Diễn Cát.

Các địa bàn trên được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg ngày 9/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/9/2022, thay thế Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh.