Nghệ An, Lai Châu đưa điện lưới quốc gia về các thôn, bản

Gốc
Phần lớn các thôn, bản đều nằm ở những nơi khó khăn về cơ sở hạ tầng, điều kiện kinh tế-xã hội, tốn kém và khó khăn về mặt kỹ thuật khi đầu tư đưa điện lưới quốc gia đến đây, vì phần lớn đi qua những nơi phức tạp về địa hình, nhiều đồi núi, sông suối…

Nghệ An, Lai Châu đưa điện lưới quốc gia về các thôn, bản - Ảnh 1

Lễ động thổ gói thầu LC - XL 02 tại bản Lều Chải, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ.

Tỉnh Nghệ An đang đề ra mục tiêu phấn đấu từ nay đến năm 2020 sẽ đưa điện lưới quốc gia về đến 100% các thôn, bản chưa có điện trên toàn tỉnh. Đối với một tỉnh như Nghệ An, đây là nhiệm vụ rất khó khăn và cũng được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong việc phát triển hạ tầng cấp điện trọng yếu.

Hiện nay, theo thống kê của ngành điện lực, tại Nghệ An vẫn còn 242 thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia. Phần lớn các thôn, bản đều nằm ở những nơi khó khăn về cơ sở hạ tầng, điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, để đầu tư đưa điện lưới quốc gia đến những địa phương này rất tốn kém và khó khăn về mặt kỹ thuật, vì phần lớn đi qua những nơi phức tạp về địa hình, nhiều đồi núi, sông suối…

Cùng với việc chú trọng đầu tư hệ thống điện lưới quốc gia đến các thôn, bản, trong phát triển hạ tầng điện lực, tỉnh Nghệ An cũng tập trung hoàn thiện quy hoạch phát triển điện lực Nghệ An giai đoạn 2016-2025, có tính đến năm 2035; xây dựng và nâng công suất các trạm nguồn 220 kV nhằm bảo đảm nguồn cấp ổn định cho toàn tỉnh; đầu tư, xây dựng hệ thống lưới điện truyền tải (110 kV) và lưới điện phân phối cấp điện kịp thời, đáp ứng đủ nhu cầu công suất sử dụng cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, phục vụ an ninh, quốc phòng và sinh hoạt của nhân dân.

UBND tỉnh Nghệ An cho biết, để hoàn thiện hệ thống điện lưới quốc gia, nhu cầu vốn đầu tư rất lớn. Do đó, tỉnh Nghệ An sẽ ưu tiên bố trí các nguồn vốn thực hiện đầu tư, dành ngân sách bố trí vốn đối ứng; tích cực vận động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA; chủ động làm việc với các bộ, ngành Trung ương vận động các đối tác, các nhà tài trợ tiếp tục cung cấp vốn ODA.

Điện lực Nghệ An cho biết, giai đoạn 2010-2015 đã thực hiện đưa điện về đến trung tâm 24 xã, nhờ vậy đến nay 100% các xã trong toàn tỉnh đã có điện lưới quốc gia đến trung tâm xã. Tuy nhiên, theo đánh giá của các địa phương trong tỉnh, cơ sở lưới điện, đặc biệt là lưới điện hạ thế nông thôn còn hạn chế và ảnh hưởng đến chất lượng điện năng.

Một số địa phương trên địa bàn tỉnh chất lượng điện còn thấp, tổn thất có lúc lên đến trên 12%, đặc biệt là ở các huyện miền núi. Trong khi đó, một số địa bàn thuộc hệ thống điện trung thế kéo dài chưa đủ trạm nên độ ổn định cấp điện kém; hệ thống lưới điện hạ thế sau trạm biến áp có nơi lên đến trên 5 km, không bảo đảm bán kính cấp điện.

* Tại bản Lều Chải xã Tả Phìn huyện Sìn Hồ, Công ty Điện lực Lai Châu vừa tổ chức lễ động thổ gói thầu LC-XL 02 Xây lắp đường dây đường dây trung áp, hạ áp và trạm biến áp xã Tả Phìn, Phăng Sô Lin, Xà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ. Xã Tả Phìn có 11 bản trong đó có 10 bản đã có điện lưới quốc gia, hiện còn bản Lều Chải chưa được dùng điện lưới quốc gia. Chính vì vậy việc khởi công xây dựng Gói thầu LC-XL 02 Xây lắp đường dây trung áp, hạ áp và trạm biến áp xã Tả Phìn, Xà Dề Phìn, Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ thuộc Dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Lai Châu giai đoạn 1 năm 2013-2016 góp phần hoàn thành mục tiêu 100% số bản xã Tả Phìn được cấp điện bằng nguồn lưới quốc gia góp phần tích cực vào việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong bản Lều Chải xã Tả Phìn.

Gói thầu LC XL 02 Xây lắp đường dây trung áp, hạ áp và trạm biến áp xã Tả Phìn, Xà Dề Phìn, Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ do Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản đầu tư; Tập đoàn Điện lực Việt Nam là cơ quan điều phối dự án, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư; Công ty Điện lực Lai Châu quản lý dự án, quản lý vận hành bán điện đến các hộ dân. Quy mô xây dựng 3 trạm biến áp công suất 156,5 kVA, xây dựng mới 6,8 km đường dây 35 kV, 6,68 km đường dây 0,4 kV; lắp đặt 194 công tơ cho các hộ dân... (Riêng quy mô xây dựng tại địa bàn bản Lều Chải xã Tả Phìn: Xây dựng mới 1.3 kM đường dây 35 kV, 2.2 kM đường dây 0,4 kV lắp đặt 48 công tơ)

Tổng giá trị công trình trên 6,7 tỷ đồng, trong đó 85% vốn ngân sách Trung ương, 15% vốn do tập đoàn điện lực Việt Nam. Dự kiến công trình sẽ hoàn thiện trong quý II/2017.

Phương Linh

Share on Tumblr

Tin nóng

Tin mới