(Baonghean) - Trong xu thế hội nhập, việc đẩy mạnh các hoạt động công tác thông tin đối ngoại có vai trò quan trọng đối với đất nước nói chung, Nghệ An nói riêng. Phóng viên Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại của tỉnh.

Phóng viên: Xin đồng chí đánh giá khái quát về công tác thông tin đối ngoại của tỉnh trong thời gian qua?

Đồng chí Lê Ngọc Hoa: Trong những năm qua, công tác thông tin đối ngoại của đất nước nói chung, của tỉnh Nghệ An nói riêng đã có những bước phát triển vượt bậc, phát huy hiệu quả, đóng góp vào thành công của các hoạt động đối ngoại quan trọng của tỉnh.

Công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Nghệ An được chú trọng, các cơ quan báo chí địa phương đã mở các chuyên trang, chuyên mục với hàng trăm tin, bài giới thiệu về đất nước và con người Nghệ An, giới thiệu các chuyên đề về cơ hội xúc tiến đầu tư vào Nghệ An.

Nghe An: Nang cao hieu qua hoat dong thong tin doi ngoai - Anh 1

Đồng chí Lê Ngọc Hoa và đoàn doanh nghiệp Thái Lan khảo sát đầu tư tại KCN Nam Cấm.

Hàng tháng, Báo Nghệ An đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông mở chuyên mục Thông tin đối ngoại. Sở cũng đã phối hợp với VTC10 làm các bộ phim quảng bá về môi trường đầu tư, du lịch và giới thiệu dân ca ví - giặm, di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO phát trên nhiều kênh quốc tế.

Các ấn phẩm xuất bản ngày càng đa dạng và phong phú, như: ấn phẩm quảng bá về xúc tiến đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư; quảng bá du lịch, văn hóa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bản tin Đối ngoại của Sở Ngoại vụ; Bản tin Thông tin và Truyền thông của Sở Thông tin và Truyền thông; Bản tin hữu nghị Việt - Lào" (song ngữ Việt - Lào) của Hội Hữu nghị Việt - Lào; Tập san Hội Hữu nghị Việt - Nhật... Một số chuyên mục, chuyên trang đã đăng tải bằng tiếng Anh, Nhật, Hàn Quốc..., được xuất bản và phát hành ra nước ngoài.

Cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp hành động giữa Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban ngành, các địa phương đã từng bước được cải tiến, phát huy hiệu quả trong việc cung cấp và định hướng thông tin. Việc gắn kết giữa thông tin đối ngoại và thông tin đối nội đã được chú trọng và phối hợp có hiệu quả hơn.

Các cuộc giao ban báo chí hàng tháng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức đã phân tích, dự báo, tham mưu nhằm phối hợp hiệu quả, thống nhất, chỉ đạo định hướng thông tin báo chí, nhất là đối với những vấn đề nhạy cảm, mới nảy sinh, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Bên cạnh thông tin quảng bá, báo chí đã chủ động, cung cấp kịp thời những thông tin trung thực, khách quan về những vấn đề, vụ việc mà các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách xuyên tạc, qua đó góp phần chủ động định hướng dư luận, giảm thiểu tác hại của những thông tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội.

Nghe An: Nang cao hieu qua hoat dong thong tin doi ngoai - Anh 2

Cô và trò trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh) tham quan triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa - những bằng chứng pháp lý và lịch sử" tại Thị xã Cửa Lò, ngày 3/6/2016.

Các cơ quan báo chí chủ lực như Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An, báo Công an Nghệ An, Cổng Thông tin điện tử tỉnh thường xuyên có các chuyên mục, đăng tải nhiều bài viết có chất lượng, phản bác kịp thời thông tin bịa đặt, vu khống, xuyên tạc về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn các chuyên đề về chủ quyền biển đảo và triển lãm bản đồ “Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Nghệ An thu hút được sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân.

Tỉnh cũng đã vận động thành công nhiều đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước đầu tư, hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh; tổ chức các hoạt động xóa đói, giảm nghèo, từ thiện, nhân đạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, làm tốt công tác dân số, gia đình và trẻ em...

Phóng viên: Theo đồng chí, điểm nhấn trong công tác thông tin đối ngoại thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh là gì?

Đồng chí Lê Ngọc Hoa: Điểm nhấn trong công tác thông tin đối ngoại của tỉnh trong thời gian qua là việc định hướng phát triển đa dạng các hình thức lan tỏa, quảng bá hình ảnh của Nghệ An đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Nghệ An không chỉ được biết đến là quê hương chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là một trong những địa phương đang chuyển mình trên mọi lĩnh vực, mở rộng hợp tác đa lĩnh vực với nhiều quốc gia trên thế giới.

Cùng với nhiệm vụ quan trọng là xây dựng hình ảnh Nghệ An trong thời kỳ hội nhập, tỉnh đã đấu tranh chủ động và hiệu quả hơn chống những luận điệu xuyên tạc, nhất là trong những vấn đề như dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, biên giới lãnh thổ… Tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo đã được triển khai tích cực với tư liệu phù hợp đến nhiều đối tượng, góp phần tăng thêm nhận thức đúng đắn về chủ quyền biên giới lãnh thổ của đất nước, tạo đồng thuận trong xã hội và sự tin tưởng của nhân dân đối với chính sách của Đảng và Nhà nước.

Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết trọng tâm của công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới?

Đồng chí Lê Ngọc Hoa: Phát huy kết quả đã đạt được, nhiệm vụ trọng tâm của công tác thông tin đối ngoại thời gian tới là tăng cường các hoạt động quảng bá, tuyên truyền hình ảnh đất và người Nghệ An, môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội… phục vụ công tác xúc tiến đầu tư, xây dựng phát triển kinh tế. Đồng thời đấu tranh có hiệu quả với những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, đảm bảo ổn định chính trị, làm tốt công tác an sinh xã hội; củng cố quan hệ của Nghệ An với các nước, các tổ chức quốc tế và các tỉnh bạn.

Phải làm sao để các cá nhân, tổ chức trong nước và trên thế giới hiểu đúng, hiểu nhanh, hiểu đầy đủ về hình ảnh một tỉnh Nghệ An giàu tiềm năng, ổn định, cởi mở, thân thiện, nhiều khát vọng hội nhập và phát triển, qua đó nâng cao vị thế, tạo thiện cảm và tạo sự hỗ trợ hợp tác để phát triển.

Phóng viên: Để thực hiện mục tiêu đó, tỉnh có những giải pháp gì thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Ngọc Hoa: Trước hết cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, hoàn thiện cơ chế thống nhất chỉ đạo đối với công tác thông tin đối ngoại từ tỉnh đến huyện. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về công tác phát ngôn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức về thông tin đối ngoại cho các lực lượng cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý và phóng viên báo chí bằng nhiều hình thức khác nhau. Tăng cường công tác khảo sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động thông tin đối ngoại trên phạm vi toàn tỉnh.

Tiếp tục khai thác có hiệu quả các kênh đang thực hiện tốt về thông tin tuyên truyền đối ngoại; mở rộng hình thức và nội dung thông tin đối ngoại; tăng cường sự gắn kết giữa thông tin đối ngoại và đối nội; xác định đầu tư có trọng điểm vào một số cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, những lĩnh vực, địa bàn và ấn phẩm tuyên truyền quan trọng.

Tăng cường nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo, phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại trong công tác đấu tranh, phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội. Nâng cao hơn nữa tính thuyết phục của thông tin, các bài viết mang tính đấu tranh dư luận. Tăng cường định hướng dư luận về những vấn đề quan trọng.

Duy trì thường xuyên các cuộc trao đổi, tiếp xúc với các cơ quan ở Trung ương nhằm cập nhật thông tin, dự báo diễn biến tình hình thế giới và trong nước, tình hình thực hiện các nhiệm vụ thông tin đối ngoại ở các địa bàn. Phát huy hơn nữa vai trò của cộng đồng người Nghệ ở nước ngoài, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, báo chí quốc tế. Tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài theo yêu cầu cụ thể của các nhóm đối tượng ở trong nước và ngoài nước.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

P.V