(Baonghean.vn) - Ngày 8/9, đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về Đề án “Phát triển xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016- 2020”.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, Thành, thị.

Nghe An phan dau den nam 2020 dat kim ngach xuat khau 1,2 ty USD - Anh 1

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành và các huyện, thành, thị tham dự cuộc họp.

Trong thời gian qua, hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh liên tục tăng trưởng trên nhiều tiêu chí: kim ngạch, thị trường, mặt hàng và cả chủ thể tham gia xuất khẩu, đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Giai đoạn 2011- 2015, tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh tăng từ 483,3 triệu USD (năm 2011) lên 705,1 triệu USD (năm 2015), đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 11,14%/năm. Các doanh nghiệp trong tỉnh tích cực mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa sang 96 nước và khu vực.

Nghe An phan dau den nam 2020 dat kim ngach xuat khau 1,2 ty USD - Anh 2

Bà Võ Thị An, Phó Giám đốc Sở Công thương báo cáo tình hình xuất khẩu trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Bước vào giai đoạn 2016-2020, mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường chế biến sâu, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến để nâng cao giá trị hàng hóa xuất khẩu; hạn chế xuất khẩu sản phẩm thô, giá trị thấp; tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu ngoại tệ… phấn đấu đến năm 2020, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 1,2 tỷ USD.

Đề án Phát triển xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016- 2020 đề ra mục tiêu cụ thể: Về kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, nhịp độ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn này là 15,8%/năm. Phấn đấu đến năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 850-900 triệu USD, chiếm tỷ trọng 70,8%- 75% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Về xuất khẩu lao động và dịch vụ, phấn đấu đến năm 2020 đạt 300- 350 triệu USD, chiếm tỷ trọng 25%- 29,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu.

Trong giai đoạn 2016- 2020, Nghệ An xác định 15 nhóm/mặt hàng xuất khẩu chủ yếu, gồm: nhóm sản phẩm gỗ, lạc nhân, chè, sản phẩm sắn các loại, nhóm hàng thủy hải sản, sản phẩm hoa quả chế biến, khoáng sản chế biến, nhóm hàng dệt, may, hàng thủ công mỹ nghệ và sản phẩm làng nghề, cao su, cà phê, hàng điện tử, đồ chơi trẻ em, nhóm hàng nhựa thông và vật liệu xây dựng.

Nghe An phan dau den nam 2020 dat kim ngach xuat khau 1,2 ty USD - Anh 3

Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành thống nhất đưa ra các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu giai đoạn 5 năm tới, cụ thể về giải pháp tạo nguồn hàng xuất khẩu: Quy hoạch vùng nguyên liệu, phát triển sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu; Tích cực kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước vào Nghệ An đầu tư sản xuất hàng xuất khẩu.

Bên cạnh đó, tăng cường huy động nguồn lực nội tỉnh, liên doanh liên kết để phát triển, mở rộng sản xuất và thu gom hàng hóa xuất khẩu. Đồng thời thực hiện các giải pháp: tăng cường tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu; Nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm xuất khẩu; Nâng cao năng lực quản lý, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; Đào tạo nguồn nhân lực.

Nghe An phan dau den nam 2020 dat kim ngach xuat khau 1,2 ty USD - Anh 4

Sơ chế lạc nhân phục vụ xuất khẩu tại Doanh nghiệp Sỹ Thắng (Diễn Châu).

Đóng góp nội dung Dự thảo, ý kiến của các đại biểu tập trung vào một số nội dung: Sở Công thương cần tổ chức hội thảo để lấy ý kiến sát thực của các doanh nghiệp trực tiếp xuất khẩu; trong Dự thảo cần bổ sung dự báo tình hình thị trường trong thời gian tới và định hướng những sản phẩm có thể xuất khẩu tốt; xác định cụ thể vùng nguyên liệu để các địa phương xây dựng phát triển; tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, để đẩy mạnh xuất khẩu...

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Xuân Đại yêu cầu: Sở Công thương tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của đại biểu để bổ sung hoàn thiện đề án. Trong nội dung đề án cần gom các nhóm hàng xuất khẩu sát hơn; định hướng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực; xác định các giải pháp cụ thể, tạo hàng hóa xuất khẩu đáp ứng được yêu cầu thị trường, đa dạng thị trường xuất khẩu, tránh phụ thuộc vào một thị trường...

Quỳnh Lan