Nghệ An phấn đấu giảm tội phạm về ma túy

Gốc
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch số 40 về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn năm 2017. Theo đó, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp kiềm chế tội phạm và tệ nạn ma túy, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn.

Nghệ An phấn đấu giảm tội phạm về ma túy - Ảnh 1

Năm 2017, Nghệ An phấn đấu không để phát sinh địa bàn trọng điểm, phức tạp; mỗi đơn vị giảm ít nhất một phường, xã có tệ nạn ma túy, các địa bàn trọng điểm được chỉ đạo tích cực. Đảm bảo 100% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tổ chức tốt công tác cai nghiện và quản lý sau cai. Phấn đấu bắt giữ 1.014 vụ tội phạm về ma túy; nâng cao hiệu quả hoạt động của 12 cơ sở điều trị Methadone và triển khai 16 điểm cấp phát thuốc Methadone; xóa bỏ tất cả các điểm trồng cây có chất ma túy. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân về phòng, chống tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội.

Q.ĐẠI

Tin nóng

Tin mới