GD&TĐ - Sở GD&ĐT quy định việc tiếp nhận, thuyên chuyển viên chức các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT.

Nghe An quy dinh ve thuyen chuyen giao vien - Anh 1

Theo đó, đối tượng là viên chức đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Nghệ An đã được tuyển dụng vào biên chế, hưởng lương ngân sách nhà nước, có thời gian công tác tại đơn vị từ 5 năm trở lên (tính từ thời điểm tuyển dụng);

Có kết quả đánh giá xếp loại theo Chuẩn nghề nghiệp (đối với giáo viên) hoặc xếp loại viên chức (đối với nhân viên) đạt từ khá trở lên trong năm học liền kê gần nhất.

Riêng Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu: Ngoài các điều kiện nói trên, viên chức phải đạt danh hiệu giỏi về chuyên môn cấp tỉnh và đạt yêu cầu qua sát hạch chuyên môn bằng thực hành giảng dạy.

Sở GD&ĐT sẽ xét theo thứ tự nhóm đối tượng, xét hết nhóm đối tượng thứ nhất, nếu còn chỉ tiêu thì xét nhóm đối tượng thứ hai. Trong cùng nhóm đối tượng, nếu số người đăng ký thuyên chuyển vượt quá chỉ tiêu cho phép thì tính theo điểm xét tuyển, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Trường họp có 2 người trở lên có điểm xét tuyển bằng nhau thì thực hiện phần phỏng vấn để xác định người được tiếp nhận, thuyên chuyển. Nếu kết quả phỏng vấn bằng nhau, Giám đốc Sở quyết định kết quả xét tiếp nhận, thuyên chuyển.

Riêng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu: Căn cứ kết quả sát hạch chuyên môn bằng thực hành 2 tiết dạy, lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Trường hợp 2 người trở lên có kết quả sát hạch bằng nhau thì thực hiện theo phương pháp chung.