Nghệ An: Thu thuế bảo vệ môi trường đạt gần 500 tỷ đồng

Gốc
(Baonghean.vn) - Tính đến 31/8, số thu nội địa tính cân đối trên địa bàn tỉnh đạt 6.022 tỷ đồng, bằng 74% dự toán Trung ương, 67% dự toán HĐND và bằng 117% so với cùng kỳ. Nổi bật thu thuế bảo vệ môi trường đạt gần 500 tỷ đồng.

Nghệ An: Thu thuế bảo vệ môi trường đạt gần 500 tỷ đồng - Ảnh 1

Thu thuế bảo vệ môi trường từ kinh doanh xăng dầu là chủ yếu.

Một số khoản thu tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: Thu tiền sử dụng đất 8 tháng đạt 1.019 tỷ, bằng 157% dự toán Trung ương, 68% dự toán HĐND và tăng 182% so cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 213 tỷ, bằng 68% dự toán và bằng 127% so cùng kỳ.

Có 14/21 Chi cục tổng thu đảm bảo tiến độ dự toán và cao hơn so với cùng kỳ 2015.

Tuy một số khoản thu chiểm tỷ trọng lớn nhưng số thu chưa đạt tiến độ như thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương 8 tháng đạt 59% dự toán; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 66% dự toán; thu từ công thương nghiệp - dịch vụ- ngoài quốc doanh đạt 65% so dự toán.

Nghệ An: Thu thuế bảo vệ môi trường đạt gần 500 tỷ đồng - Ảnh 2

Sản xuất hàng xuất khẩu tại cụm công nghiệp Nam Giang - Nam Đàn.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là do các doanh nghiệp thủy điện hụt thu hơn 30 tỷ đồng do hạn hán, nắng nóng kéo dài; doanh nghiệp bia hụt thu gần 60 tỷ do giảm sản lượng (giảm 9 triệu lít); các doanh nghiệp trọng điểm khác hụt thu gần 70 tỷ đồng...

Đặc biệt khoản thu ngành thuế không quản lý (thu khác ngân sách và thu cố định tại xã) 8 tháng mới chỉ đạt 45% và 58% dự toán.

Trân Châu

Tin nóng

Tin mới