Nghệ An triển khai thu thập, tổng hợp thông tin về thị trường lao động

Gốc
Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và nhu cầu làm việc hay doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động hợp đồng… sẽ là đối tượng cung- cầu trong thu thập thông tin về thị trường lao động được tỉnh Nghệ An triển khai thời gian tới.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025. Việc thu thập thông tin cung, cầu lao động sẽ được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An, UBND cấp xã sẽ chịu trách nhiệm thu thập thông tin cung lao động, bao gồm thông tin về nhân khẩu học, trình độ giáo dục phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật, lĩnh vực giáo dục - đào tạo; đang hoặc không tham gia hoạt động kinh tế tại địa phương. Đồng thời, UBND cấp huyện sẽ chịu trách nhiệm thu thập thông tin về cầu lao động, bao gồm các thông tin định danh; ngành nghề kinh doanh chính; tiền lương, số lao động đang làm việc theo giới tính, loại lao động, hợp đồng lao động, vị trí việc làm, trình độ giáo dục phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật và số lao động có nhu cầu tuyển theo trình độ chuyên môn kỹ thuật tại các doanh nghiệp.

Người lao động tìm hiểu, tư vấn về các chính sách tại Trung tâm dịch vụ việc làm (Sở LĐ TB&XH Nghệ An).Ảnh: ANH MẠNH

Các thông tin về cung, cầu lao động sẽ được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An tổng hợp, quản lý và chuyển tải dữ liệu về hệ thống cơ sở dữ liệu thị trường lao động quốc gia đặt tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đối tượng thu thập thông tin về nguồn cung lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc. Đối tượng thu thập thông tin về nhu cầu tuyển lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Đối với lao động là công dân nước ngoài làm việc tại tỉnh Nghệ An yêu cầu thu thập thông tin cá nhân, giấy phép lao động, công việc đang làm. Lao động là người Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thu thập thông tin nhân khẩu học, thời hạn hợp đồng, thời gian xuất cảnh, ngành nghề, địa chỉ làm việc và thời gian về nước, nguyên nhân.

Công tác thu thập, ghi chép thông tin cung, cầu lao động phải đảm bảo yêu cầu khách quan, trung thực, đúng sự thật; xác định đúng và thống kê đầy đủ, kịp thời số người bước vào - ra khỏi tuổi lao động, số người trong độ tuổi lao động và biến động về lao động, tình trạng việc làm, thất nghiệp trong các hộ gia đình cũng như sự biến động tăng giảm lao động theo trình độ và lĩnh vực giáo dục - đào tạo trong các doanh nghiệp, tổ chức.Trên cơ sở dữ liệu thông tin thu thập, lưu trữ, tỉnh Nghệ An sẽ hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực, hướng nghiệp, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cũng như định hướng đào tạo và bố trí hợp lý nguồn nhân lực, giải quyết việc làm..

Việc thu thập thông tin lao động bắt đầu từ năm 2021 - 2025 và vào ngày 1/7 hàng năm. Mỗi thu thập thông tin kéo dài 30 ngày. Dữ liệu thông tin lao động thu thập được là cơ sở để tỉnh Nghệ An xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, gắn với giải quyết việc làm.

ANH MẠNH

Nguồn Dân Sinh http://baodansinh.vn/nghe-an-trien-khai-thu-thap-tong-hop-thong-tin-ve-thi-truong-lao-dong-20210505084922511.htm