Nghệ An: Từ chối uống bia, bị hàng xóm đánh chết

Gốc
Thấy anh Vinh bỏ về giữa cuộc nhậu, Cường nài nỉ ở lại uống tiếp nhưng bị khước từ, Cường liền cầm tuýp sắt gần đó đánh vào đầu anh Vinh khiến nạn nhân gục tại chỗ và chết ngay sau đó.