Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nghệ An ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, đời sống

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Những năm qua, hoạt động khoa học và công nghệ (KH và CN) của Nghệ An đã góp phần đắc lực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Song nhìn một cách nghiêm túc, trình độ và chất lượng của đội ngũ cán bộ KH và CN của địa phương có nhiều tiềm năng này còn thấp: thiếu cán bộ khoa học đầu đàn, chưa có các sản phẩm KH và CN nổi trội cung ứng cho thị trường. Cần có giải pháp gì để phát triển KH và CN đến năm 2010 và những năm tiếp theo?

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108342&sub=72&top=41