Làm thủ tục xin hưởng tiền hỗ trợ giá xăng dầu, bị cho là làm hồ sơ khống chiếm đoạt tiền, huyện phải minh oan…

Năm 2008, ngư dân Nguyễn Văn An (xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thủ tục xin được hưởng tiền hỗ trợ giá xăng dầu theo quy định của Chính phủ. Tuy nhiên, ông An chưa nhận đủ mà còn bị chủ tịch UBND xã cho là làm hồ sơ khống chiếm đoạt tài sản nhà nước… Năm 2006, ông An đóng con tàu 2068-TS đánh bắt hải sản. Đến tháng 7-2008, ông bán tàu cho anh Th. Nửa tháng sau, ông mua lại một con tàu khác số hiệu 2177-TS để tiếp tục hành nghề. Sau khi có quy định của Chính phủ hỗ trợ giá xăng dầu cho ngư dân, ông An làm thủ tục, kê khai xin được hưởng 20 triệu đồng tiền hỗ trợ xăng dầu cho hai con tàu 2068-TS và 2177-TS. Trong đó, 12 triệu đồng con tàu cũ 2068-TS hoạt động từ tháng 1 đến tháng 7-2008 và 8 triệu đồng cho con tàu 2177-TS hoạt động từ tháng 8 đến tháng 12-2008. Tuy nhiên, khi ông đến UBND xã nhận tiền thì chỉ được nhận 8 triệu đồng cho con tàu sau, còn tiền hỗ trợ con tàu trước đã bán thì không được nhận. Ông Nguyễn Văn An với sấp đơn từ khiếu nại. Ảnh: ĐL Ông An khiếu nại thì chủ tịch UBND xã có văn bản quy kết ông An chiếm đoạt tiền nhà nước và gửi đến nhiều ban, ngành trong huyện. Quyết định nêu rõ: “Ông An đã bán tàu nhưng vẫn làm hồ sơ khống để chiếm đoạt tài sản nhà nước là hành vi vi phạm pháp luật. Chủ tịch UBND xã yêu cầu Hội Nông dân xã kiểm điểm nghiêm khắc đối với hành vi trên của ông An...”. Từ quyết định này, ông An phải thôi chức vụ chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Sơn Hải, mọi người cho rằng ông khai man… Ông An tiếp tục khiếu nại lên huyện và tháng 10-2009, chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu đã hủy bỏ quyết định sai của xã, yêu cầu xã phải cấp tiền hỗ trợ 12 triệu đồng theo đúng thực chất hoạt động của con tàu 2068-TS từ đầu năm đến tháng 7-2008 như kê khai. Huyện giao chủ tịch UBND xã Tiến Thủy thu hồi 12 triệu đồng để giao cho ông An... Tuy nhiên, từ tháng 10-2009 đến nay, ông An nhiều lần đi nhận tiền hỗ trợ nhưng xã không giải quyết, cũng không thông báo cho Hội Nông dân nơi đã kiểm điểm ông An biết. “Hiện chủ tịch xã ký quyết định với ông An đã được chuyển sang làm thường trực Đảng ủy xã kiêm chủ tịch HĐND xã Tiến Thủy. Tôi đã ba lần đi thu hồi 12 triệu đồng đã phát cho người khác để giao cho ông An nhưng chưa có kết quả. Huyện đã phê bình tôi là chậm giải quyết vụ này nhưng tôi chưa biết lấy nguồn nào để giao cho ông An” - ông Hồ Hoàng Nghiệp, chủ tịch xã mới nhậm chức, phân trần. NGUYỄN ĐẮC LAM