Nghề của đam mê, nhẫn nại

Gốc
Ngoài niềm đam mê, người nuôi ngựa phải biết chắt lọc kinh nghiệm, tích lũy kiến thức khoa học cần thiết mới thành công

Tin nóng

Tin mới