Hanoinet - Chuyện kéo dài gần cả tháng nay tại khu đất trống thuộc ấp Vĩnh Trường, xã Tân Vĩnh Hiệp, H.Tân Uyên (Bình Dương). Khổ chủ cho biết đã tốn hàng chục triệu đồng nhưng không kết quả...