ND - Đoàn nghệ thuật Hoa anh đào gồm các nghệ sĩ của Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen và Nhạc viện TP Hồ Chí Minh thực hiện chuyến lưu diễn tại 20 địa phương của Nhật Bản từ ngày 3 đến 26-10.