Đường khâu cổ nhất và được thích nhất trong thêu thùa của Nga là kiểu “đếm mũi”...Chi tiết...