Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar nổi tiếng ở Mỹ vừa kỷ niệm 150 năm thành lập bằng 1 tác phẩm nghệ thuật sắp đặt chiếu trên tường của tòa nhà Empire State