Nghệ thuật đi xe không cần bánh trước

Gốc
Chàng trai này chứng tỏ cho mọi người thấy không cần lắp bánh trước của xe vẫn có thể chạy được. Cái chính là phải khéo.

Nhật Tân (video youtube)

Tin nóng

Tin mới