Người cha nói ông muốn con trai cưới vợ theo sự lựa chọn của mình.

- Không, con cũng phải có sự lựa chọn chứ - người con phản ứng.

- Nhưng cô gái đó là con Bill Gates.

- Thật sao? Vậy thì tốt qua ba.

Người cha đi gặp Bill Gates và đề cập:

- Tôi muốn con gái ông cưới con trai tôi.

- Không - Bill Gattes trả lời ngắn gọn.

- Con trai tôi là giám đốc điều hành Ngân hàng thế giới.

- Vậy thì cũng được.

Người cha đi gặp chủ tịch Ngân hàng thế giới:

- Cho con trai tôi làm giám đốc điều hành Ngân hàng của ông được chứ? Con trai tôi là con rể Bill Gates.

- Được, bảo anh ấy mai đến gặp tôi…