Không còn “thảm cảnh” cắt một bức ảnh thành mười mấy lớp, ròng rã suốt mấy ngày để cho ra đời một tác phẩm ảnh 3D. Công nghệ giải mã các lớp ảnh bằng chính các ứng dụng của photoshop đã được những kỹ thuật viên sáng tạo nên