Nghệ thuật sống… vội vã!

Hanoinet - Vội vã là nghệ thuật... Cuộc sống cần vội vã... Nhưng luôn nhớ rằng mọi tuyến đường đều có đèn đỏ đấy! Đôi lúc cần dừng lại, mỉm cười!...

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=72708