TTO - Album Đón Tết vừa kịp ra mắt trong mùa nhạc xuân rộn ràng phát hành để đón chào năm mới 2008. Đón Tết còn là một trong những album nhạc xuân đặc biệt vì được thể hiện bằng hai thứ tiếng: Việt - Hoa.