TTO - Phương Thùy, một trong ba thành viên của nhóm ca Phù Sa vừa cho ra mắt đĩa đơn đầu tiên với nhan đề Hoa bần rơi. Khán giả thường gọi cô là Phương Thùy Phù Sa hay Phương Thùy hát dân ca để phân biệt với ca sĩ Phương Thùy hát nhạc trẻ.