Theo quy định mới, người lao động sẽ nghỉ hưu chính xác từ thời điểm nào?

Theo quy định mới, người lao động sẽ nghỉ hưu chính xác từ thời điểm nào?

Theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện...

139 liên quan

4 trường hợp người lao động được nghỉ hưu trước tuổi tối đa 5 năm

4 trường hợp người lao động được nghỉ hưu trước tuổi tối đa 5 năm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu với người lao động. Trong đó, có...

139 liên quan

Nhiều quy định mới về tuổi nghỉ hưu và nâng cao chất lượng dân số

Nhiều quy định mới về tuổi nghỉ hưu và nâng cao chất lượng dân số

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1.1.2021 quy định về tuổi nghỉ hưu....

139 liên quan

Lộ trình tuổi nghỉ hưu của người lao động theo năm sinh từ 1/1/2021

Lộ trình tuổi nghỉ hưu của người lao động theo năm sinh từ 1/1/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu với người lao động kể từ ngày...

139 liên quan

Quy định về tuổi nghỉ hưu thay đổi thế nào từ 1/1/2021?

Quy định về tuổi nghỉ hưu thay đổi thế nào từ 1/1/2021?

Kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3...

139 liên quan

Từ 1/1/2021 bắt đầu tăng tuổi nghỉ hưu với người lao động

Từ 1/1/2021 bắt đầu tăng tuổi nghỉ hưu với người lao động

Từ ngày 1/1/2021, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bắt đầu lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu.

139 liên quan

Chính thức có lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động từ ngày 01/01/2021

Chính thức có lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động từ ngày 01/01/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động từ ngày...

139 liên quan

Hướng dẫn mới nhất về lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu từ 1-1-2021

Hướng dẫn mới nhất về lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu từ 1-1-2021

Từ 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh tăng theo lộ trình, cho đến khi đủ 62 tuổi với nam và 60 tuổi...

139 liên quan

Chi tiết lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu với người lao động từ 2021

Chi tiết lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu với người lao động từ 2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động từ ngày 1-1-2021.

139 liên quan

Từ ngày 1/1/2021, quy định về tuổi nghỉ hưu thay đổi như thế nào?

Từ ngày 1/1/2021, quy định về tuổi nghỉ hưu thay đổi như thế nào?

Chính phủ vừa ban hành nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu. Quy định mới sẽ áp dụng từ ngày...

139 liên quan

Quy định mới về tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

Quy định mới về tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

Từ năm 2021, nam sẽ tăng tuổi nghỉ hưu 3 tháng và nữ tăng 4 tháng. Ngược lại, lao động nặng nhọc có thể...

139 liên quan

Chính thức: Lộ trình tuổi nghỉ hưu cho người lao động từ 1/1/2021

Chính thức: Lộ trình tuổi nghỉ hưu cho người lao động từ 1/1/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu với người lao động từ ngày 1/1/2021.

139 liên quan

Quy định chính thức về tuổi nghỉ hưu từ 1-1-2021

Quy định chính thức về tuổi nghỉ hưu từ 1-1-2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu áp dụng từ đầu năm 2021.

139 liên quan

Chính phủ ra hướng dẫn về tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 đối với nam và nữ

Chính phủ ra hướng dẫn về tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 đối với nam và nữ

Kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03...

139 liên quan

Từ năm 2021, chính thức tăng tuổi nghỉ hưu

Từ năm 2021, chính thức tăng tuổi nghỉ hưu

Từ ngày 1/1/2021, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bắt đầu lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu...

139 liên quan

Chính phủ ban hành quy định mới về tuổi nghỉ hưu

Chính phủ ban hành quy định mới về tuổi nghỉ hưu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu.

139 liên quan

Lộ trình chi tiết về tuổi nghỉ hưu theo quy định mới
Lộ trình chi tiết về tuổi nghỉ hưu theo quy định mới - Ảnh 1
Lộ trình chi tiết về tuổi nghỉ hưu theo quy định mới - Ảnh 2
Lộ trình chi tiết về tuổi nghỉ hưu theo quy định mới - Ảnh 3

Lộ trình chi tiết về tuổi nghỉ hưu theo quy định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu.

139 liên quan

Từ ngày 1-1-2021 tăng tuổi hưu ra sao?

Từ ngày 1-1-2021 tăng tuổi hưu ra sao?

Sau khi tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, Bộ LĐ-TB&XH vừa có văn bản trình Thủ tướng dự thảo nghị định về...

139 liên quan