Từ 1/1/2025, cá nhân, hộ gia đình sẽ bị xử phạt nếu không phân loại rác thải

Từ 1/1/2025, cá nhân, hộ gia đình sẽ bị xử phạt nếu không phân loại rác thải

Tăng mức phạt hành vi xả bẩn ra môi trường

Tăng mức phạt hành vi xả bẩn ra môi trường

Tại sao người Nhật Bản được mệnh danh 'Thánh sạch sẽ'? Vì ở đất nước này, vứt rác không phải chuyện dễ

Tại sao người Nhật Bản được mệnh danh 'Thánh sạch sẽ'? Vì ở đất nước này, vứt rác không phải chuyện dễ

Tìm giải pháp xử lý rác hiệu quả

Tìm giải pháp xử lý rác hiệu quả

Tại sao người Nhật Bản được mệnh danh 'Thánh sạch sẽ'? Vì ở đất nước này, vứt rác không phải chuyện dễ

Tại sao người Nhật Bản được mệnh danh 'Thánh sạch sẽ'? Vì ở đất nước này, vứt rác không phải chuyện dễ

Từ 1/1/2025 các cá nhân, hộ gia đình không phân loại rác sẽ bị phạt tiền

Từ 1/1/2025 các cá nhân, hộ gia đình không phân loại rác sẽ bị phạt tiền

Từ 1/1/2025, cá nhân, hộ gia đình bị phạt tiền nếu không phân loại rác

Từ 1/1/2025, cá nhân, hộ gia đình bị phạt tiền nếu không phân loại rác

Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận thức được tầm quan trọng

Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận thức được tầm quan trọng

Xã Tiên Lục (Lạng Giang): Điểm sáng về thu gom, xử lý rác thải

Xã Tiên Lục (Lạng Giang): Điểm sáng về thu gom, xử lý rác thải

Tái chế rác thải thành năng lượng

Tái chế rác thải thành năng lượng

Đồng xử lý rác thải - xu hướng tất yếu góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong sản xuất xi măng

Đồng xử lý rác thải - xu hướng tất yếu góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong sản xuất xi măng

Người dân cần hiểu và thực hiện tốt việc phân loại rác

Người dân cần hiểu và thực hiện tốt việc phân loại rác

Tạo thói quen phân loại rác tại nguồn

Tạo thói quen phân loại rác tại nguồn

Nghiên cứu và ứng dụng thiết bị sàng phân loại chất thải hữu cơ từ rác sinh hoạt thành dinh dưỡng hữu cơ chất lượng cao phục vụ cho nền sản xuất nông nghiệp xanh ở quy mô công nghiệp

Nghiên cứu và ứng dụng thiết bị sàng phân loại chất thải hữu cơ từ rác sinh hoạt thành dinh dưỡng hữu cơ chất lượng cao phục vụ cho nền sản xuất nông nghiệp xanh ở quy mô công nghiệp

Góp sức phân loại rác tại nguồn

Góp sức phân loại rác tại nguồn

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Chính sách chưa đủ sức hấp dẫn

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Chính sách chưa đủ sức hấp dẫn

Nâng cao tính răn đe, phòng ngừa vi phạm, gây ô nhiễm môi trường

Nâng cao tính răn đe, phòng ngừa vi phạm, gây ô nhiễm môi trường

Phân loại rác như thế nào để không bị xử phạt?

Phân loại rác như thế nào để không bị xử phạt?