Vì sao gửi đồ xe khách phải khai số CCCD người gửi?

Vì sao gửi đồ xe khách phải khai số CCCD người gửi?

Quy định gửi hàng hóa qua xe khách phải ghi đầy đủ thông tin: Khó áp dụng vì thiếu chế tài

Quy định gửi hàng hóa qua xe khách phải ghi đầy đủ thông tin: Khó áp dụng vì thiếu chế tài

Những chính sách mới có hiệu lực từ 1/9

Những chính sách mới có hiệu lực từ 1/9

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

Gửi hàng hóa xe khách phải khai số CCCD hoặc CMND

Gửi hàng hóa xe khách phải khai số CCCD hoặc CMND

Từ 1/9, gửi hàng hóa xe khách phải khai số CCCD/CMND người gửi và người nhận

Từ 1/9, gửi hàng hóa xe khách phải khai số CCCD/CMND người gửi và người nhận

Từ hôm nay, từ thiện phải ghi chép kỹ, gửi hàng xe khách phải đủ thông tin

Từ hôm nay, từ thiện phải ghi chép kỹ, gửi hàng xe khách phải đủ thông tin

Hàng loạt chính sách quan trọng liên quan trực tiếp đến người dân có hiệu lực từ tháng 9

Hàng loạt chính sách quan trọng liên quan trực tiếp đến người dân có hiệu lực từ tháng 9

Loạt quy định mới về ô tô xe máy có hiệu lực từ 1/9, lái xe cần biết

Loạt quy định mới về ô tô xe máy có hiệu lực từ 1/9, lái xe cần biết

Một số quy định mới trong hoạt động vận tải từ 1-9

Một số quy định mới trong hoạt động vận tải từ 1-9

Các chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2022

Các chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2022

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2022

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2022

Cấm 'độ' xe, người dùng mất thú vui

Cấm 'độ' xe, người dùng mất thú vui

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2022

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2022

Tài xế, nhà xe ủng hộ quy định cung cấp thông tin khi ký gửi hàng hóa

Tài xế, nhà xe ủng hộ quy định cung cấp thông tin khi ký gửi hàng hóa

Gửi hàng hóa phải cung cấp thông tin cho tài xế

Gửi hàng hóa phải cung cấp thông tin cho tài xế

Băn khoăn bảo mật thông tin khách hàng

Băn khoăn bảo mật thông tin khách hàng