Quyền Bộ trưởng Y tế lý giải việc các bệnh viện xin dừng thí điểm tự chủ

Quyền Bộ trưởng Y tế lý giải việc các bệnh viện xin dừng thí điểm tự chủ

Quyền Bộ trưởng Y tế lý giải việc các bệnh viện xin dừng thí điểm tự chủ

Quyền Bộ trưởng Y tế lý giải việc các bệnh viện xin dừng thí điểm tự chủ

Quyền Bộ trưởng Y tế nói gì về tự chủ bệnh viện, xã hội hóa y tế?

Quyền Bộ trưởng Y tế nói gì về tự chủ bệnh viện, xã hội hóa y tế?

Y tế tuyến huyện sợ tự chủ

Y tế tuyến huyện sợ tự chủ

Tự chủ bệnh viện công: Minh bạch về tài chính sẽ đi đúng hướng

Tự chủ bệnh viện công: Minh bạch về tài chính sẽ đi đúng hướng

Bệnh viện Bạch Mai xin dừng thí điểm tự chủ: Đâu là nguyên nhân?

Bệnh viện Bạch Mai xin dừng thí điểm tự chủ: Đâu là nguyên nhân?

Tự chủ một phần, một bệnh viện ở Hải Phòng nhiều phen 'tụt huyết áp' vì thu không đủ chi

Tự chủ một phần, một bệnh viện ở Hải Phòng nhiều phen 'tụt huyết áp' vì thu không đủ chi

Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế đánh giá việc thí điểm tự chủ tại 2 bệnh viện

Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế đánh giá việc thí điểm tự chủ tại 2 bệnh viện

Đánh giá việc thí điểm tự chủ Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K

Đánh giá việc thí điểm tự chủ Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K

Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế đánh giá việc thí điểm tự chủ toàn diện trước 15-9

Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế đánh giá việc thí điểm tự chủ toàn diện trước 15-9

Đánh giá thực hiện thí điểm tự chủ tại 2 bệnh viện

Đánh giá thực hiện thí điểm tự chủ tại 2 bệnh viện

Sẽ tính đúng, tính đủ viện phí

Sẽ tính đúng, tính đủ viện phí

Tự chủ toàn diện: Bạch Mai đi đầu giờ lại xin rút

Tự chủ toàn diện: Bạch Mai đi đầu giờ lại xin rút

Thí điểm tự chủ bệnh viện (Bài cuối): Kinh nghiệm từ các nước

Thí điểm tự chủ bệnh viện (Bài cuối): Kinh nghiệm từ các nước

Cần đánh giá lại cơ chế tự chủ

Cần đánh giá lại cơ chế tự chủ

Thí điểm tự chủ bệnh viện (Bài 4): Mô hình tự chủ toàn diện đã sai ngay từ triết lý ban đầu?

Thí điểm tự chủ bệnh viện (Bài 4): Mô hình tự chủ toàn diện đã sai ngay từ triết lý ban đầu?

Vì sao 2 bệnh viện tuyến cuối xin dừng thí điểm tự chủ toàn diện?

Vì sao 2 bệnh viện tuyến cuối xin dừng thí điểm tự chủ toàn diện?