Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nghị định mới về các Bộ: Văn hóa,TT&DL, LĐTBXH, TT&TT

Ngày 25/12, Chính phủ đã ban hành 3 Nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Thông tin và Truyền thông (TTTT).

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/154527