Dự kiến nâng giá trần mua ôtô công phục vụ công tác chung lên 950 triệu đồng/xe

Dự kiến nâng giá trần mua ôtô công phục vụ công tác chung lên 950 triệu đồng/xe

Quy định mới về ô tô công: Tối đa 1,6 tỷ cho ô tô chung

Quy định mới về ô tô công: Tối đa 1,6 tỷ cho ô tô chung

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công sẽ được sửa đổi để phù hợp với thực tế

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công sẽ được sửa đổi để phù hợp với thực tế

Góp ý sửa đổi tiêu chuẩn, định mức xe ô tô công

Góp ý sửa đổi tiêu chuẩn, định mức xe ô tô công

Ðịnh hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/2019/NÐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Ðịnh hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/2019/NÐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Bốn nhóm chức danh lãnh đạo được sử dụng xe công

Bốn nhóm chức danh lãnh đạo được sử dụng xe công

Quy định mức giá tối đa của xe công vụ là 1,6 tỷ đồng

Quy định mức giá tối đa của xe công vụ là 1,6 tỷ đồng

Sắp có nhiều quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công

Sắp có nhiều quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công

Quy định mới về ô tô công: Tối đa 1,6 tỷ cho ô tô chung

Quy định mới về ô tô công: Tối đa 1,6 tỷ cho ô tô chung

Sửa đổi tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công phù hợp với thực tế

Sửa đổi tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công phù hợp với thực tế

Cần nâng giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung

Cần nâng giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung

Bộ Tài chính dự thảo mức giá ô tô phục vụ công tác chung không quá 1,6 tỷ đồng/xe

Bộ Tài chính dự thảo mức giá ô tô phục vụ công tác chung không quá 1,6 tỷ đồng/xe

Sẽ chuyển xe chuyên dùng sang xe ô tô phục vụ công tác chung

Sẽ chuyển xe chuyên dùng sang xe ô tô phục vụ công tác chung

Dự thảo 4 nhóm chức danh sử dụng xe ô tô công

Dự thảo 4 nhóm chức danh sử dụng xe ô tô công

Bộ trưởng, Chủ tịch Hà Nội được sử dụng xe công giá tối đa 1,55 tỉ đồng?

Bộ trưởng, Chủ tịch Hà Nội được sử dụng xe công giá tối đa 1,55 tỉ đồng?

Bộ Tài chính đề xuất nâng giá mua xe công

Bộ Tài chính đề xuất nâng giá mua xe công

Sẽ quy định cụ thể hơn về tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô công

Sẽ quy định cụ thể hơn về tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô công