Đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Đề xuất sửa quy định mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa

Đề xuất sửa quy định mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa

Đề xuất người lao động có hợp đồng từ 1 tháng trở lên được tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Đề xuất người lao động có hợp đồng từ 1 tháng trở lên được tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Đề xuất sửa quy định về tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp

Đề xuất sửa quy định về tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp

Quy định mới về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội giai đoạn 2022-2024

Quy định mới về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội giai đoạn 2022-2024

Hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện

Hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện

Quy định mới về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội giai đoạn 2022-2024

Quy định mới về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội giai đoạn 2022-2024

Chi phí quản lý ba chính sách bảo hiểm giai đoạn 2022-2024

Chi phí quản lý ba chính sách bảo hiểm giai đoạn 2022-2024

Chính phủ quyết định về chi phí quản lý BHXH, BHTN và BHYT giai đoạn 2022 – 2024

Chính phủ quyết định về chi phí quản lý BHXH, BHTN và BHYT giai đoạn 2022 – 2024

Quy định mới về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội giai đoạn 2022-2024

Quy định mới về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội giai đoạn 2022-2024

Mở rộng bao phủ BHXH: Cần các cấp ngành cùng vào cuộc quyết liệt hơn

Mở rộng bao phủ BHXH: Cần các cấp ngành cùng vào cuộc quyết liệt hơn

Đề xuất điều chỉnh mức đóng và mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Đề xuất điều chỉnh mức đóng và mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Các địa phương tăng cường phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Các địa phương tăng cường phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Hoàn thành đúng thời hạn, đúng đối tượng

Hoàn thành đúng thời hạn, đúng đối tượng

Thừa Thiên Huế: Vận dụng linh hoạt các giải pháp trong thực hiện bảo hiểm xã hội

Thừa Thiên Huế: Vận dụng linh hoạt các giải pháp trong thực hiện bảo hiểm xã hội

Đề nghị xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi)

Đề nghị xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi)

Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám định BHYT

Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám định BHYT