Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Đơn vị sự nghiệp được ký hợp đồng lao động theo nhu cầu sử dụng

Đơn vị sự nghiệp được ký hợp đồng lao động theo nhu cầu sử dụng

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
22/1/2023
Nhiều quy định mới về hợp đồng lao động

Nhiều quy định mới về hợp đồng lao động

Báo An Giang
17/1/2023
Quy định mới về làm việc theo hợp đồng với vị trí hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính, sự nghiệp

Quy định mới về làm việc theo hợp đồng với vị trí hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính, sự nghiệp

Báo Phụ Nữ Việt Nam
11/1/2023
Các công việc ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Các công việc ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Tạp Chí Tài Chính
11/1/2023
Nhiều quy định thay đổi với người lao động ký hợp đồng 68

Nhiều quy định thay đổi với người lao động ký hợp đồng 68

Báo Người Lao Động
09/1/2023
TOÀN VĂN: Nghị định 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

TOÀN VĂN: Nghị định 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
06/1/2023
Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập: Ký kết hợp đồng lao động trong trường hợp nào?

Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập: Ký kết hợp đồng lao động trong trường hợp nào?

Báo Pháp Luật Việt Nam
06/1/2023
Từ 22/2, chỉ còn 3 loại công việc ký hợp đồng lao động trong cơ quan Nhà nước

Từ 22/2, chỉ còn 3 loại công việc ký hợp đồng lao động trong cơ quan Nhà nước

Báo Lao Động Thủ Đô
05/1/2023
Điều kiện ký HĐLĐ ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Điều kiện ký HĐLĐ ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Tạp chí Tri Thức Trực Tuyến
03/1/2023
Những chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 26 - 30/12

Những chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 26 - 30/12

Báo Tin Tức TTXVN
31/12/2022
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 26-30/12/2022

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 26-30/12/2022

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
31/12/2022
Các trường hợp ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Các trường hợp ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Báo Tin Tức TTXVN
30/12/2022
Các trường hợp ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Các trường hợp ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
30/12/2022