Cần rà soát lại khối lượng của gói thầu khi thương thảo hợp đồng

Cần rà soát lại khối lượng của gói thầu khi thương thảo hợp đồng

Khi áp dụng loại hợp đồng trọn gói, các bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết...

7 liên quan

Điều chỉnh thiết kế hay thay đổi biện pháp thi công?

Công ty ông Huỳnh Văn Phong (Bình Dương) thực hiện gói thầu thi công đường theo hợp đồng trọn gói. Trong hạng...

7 liên quan

Vì sao nhiều gói thầu Metro Bến Thành đội vốn hàng ngàn tỉ?

Chỉ tính riêng gói thầu 1a (thuộc dự án dự án Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, TP.HCM), việc xác định đơn...

7 liên quan

Giảm công việc, quyết toán hợp đồng trọn gói thế nào?

Công ty CP Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Hồng Hà (Hà Nội) ký hợp đồng thi công hạng mục cấp điện dự án...

7 liên quan

Có được điều chỉnh đơn giá, giá dự thầu?

Định mức dự toán xây dựng công trình là công cụ để quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, dùng để lập...

7 liên quan

Có thể điều chỉnh mức tạm ứng trong hợp đồng đã ký?

Công ty của ông Tạ Thành Long (Hà Giang) ký hợp đồng thi công với chủ đầu tư, trong đó có nội dung, sau khi...

7 liên quan

Công việc phát sinh ngoài hợp đồng thanh toán thế nào?

Trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký và khi điều chỉnh khối lượng mà...

7 liên quan