Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Thời gian đi học có tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề?

Thời gian đi học có tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề?

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
Đội ngũ y tế thôn bản thực hiện nhiều nhiệm vụ nhưng chỉ được hưởng chế độ không chuyên trách

Đội ngũ y tế thôn bản thực hiện nhiều nhiệm vụ nhưng chỉ được hưởng chế độ không chuyên trách

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
Tăng phụ cấp ưu đãi đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở

Tăng phụ cấp ưu đãi đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
Nâng chế độ phụ cấp để giữ chân cán bộ y tế cơ sở

Nâng chế độ phụ cấp để giữ chân cán bộ y tế cơ sở

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
Tăng mức phụ cấp ưu đãi đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở

Tăng mức phụ cấp ưu đãi đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở

Báo Pháp Luật Việt Nam
Tăng phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở

Tăng phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở

Đại Biểu Nhân Dân
Chi tiết mức tăng phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở

Chi tiết mức tăng phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở

Chuyên trang Pháp Luật Plus - Báo Pháp Luật Việt Nam
Tăng phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở

Tăng phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở

Chuyên trang Pháp Luật & Xã Hội - Báo Kinh tế & Đô thị
Quy định mới về phụ cấp ưu đãi với viên chức tại cơ sở y tế công lập

Quy định mới về phụ cấp ưu đãi với viên chức tại cơ sở y tế công lập

Báo Quân Đội Nhân Dân
Mức phụ cấp ưu đãi đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập

Mức phụ cấp ưu đãi đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập

Tạp Chí Tài Chính
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 13-17/2/2023

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 13-17/2/2023

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
Cách tính mức phụ cấp ưu đãi đối với viên chức y tế

Cách tính mức phụ cấp ưu đãi đối với viên chức y tế

Báo Kinh Tế Đô Thị
Viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở được tăng phụ cấp

Viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở được tăng phụ cấp

Báo Bảo Vệ Pháp Luật
Mức phụ cấp ưu đãi đối với công chức, viên chức tại các cơ sở y tế công lập

Mức phụ cấp ưu đãi đối với công chức, viên chức tại các cơ sở y tế công lập

Báo Pháp Luật Việt Nam
Tăng phụ cấp ưu đãi đối với viên chức Y tế dự phòng, Y tế cơ sở

Tăng phụ cấp ưu đãi đối với viên chức Y tế dự phòng, Y tế cơ sở

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
Infographic: Mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức y tế

Infographic: Mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức y tế

Báo Lao Động Thủ Đô
Tăng phụ cấp lên 100% với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở

Tăng phụ cấp lên 100% với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở

Báo Người Lao Động