Từ ngày 8-11-2019, có thể vay tối đa 2 tỷ đồng từ Quỹ quốc gia về việc làm

Bạn đọc Lê Minh Hiếu ở xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội hỏi: Tôi muốn vay vốn để thực hiện dự án xây...

22 liên quan

Nâng mức cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm

Nâng mức cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm

Theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP, đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 2 tỷ đồng/dự án và...

22 liên quan

Chính sách mới - Quyết định mới

Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP...

22 liên quan

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ tháng 9/2019

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ tháng 9/2019

Đẩy mạnh quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; nâng mức vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa... là những thông...

22 liên quan

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 9/2019

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 9/2019

Đẩy mạnh quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; nâng mức vay đối với...

22 liên quan

Cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay tối đa 2 tỷ đồng/dự án

Cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay tối đa 2 tỷ đồng/dự án

Theo Nghị định số 74/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015 quy định...

22 liên quan

Sắp nâng gấp đôi mức vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm

Sắp nâng gấp đôi mức vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm

Kể từ ngày 8/11/2019, mức vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác...

22 liên quan

Tăng gấp đôi thời hạn được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

Tăng gấp đôi thời hạn được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

Thời hạn vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm tối đa là 120 tháng (hiện hành thời hạn vay vốn tối đa...

22 liên quan

Từ ngày 8/11, người lao động được vay 100 triệu đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm

Từ ngày 8/11, người lao động được vay 100 triệu đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm

Ngày 23/9/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP...

22 liên quan

Người lao động được vay 100 triệu đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm

Người lao động được vay 100 triệu đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP về...

22 liên quan

Nâng mức cho vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX và người lao động

Nâng mức cho vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX và người lao động

Cụ thể, đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng...

22 liên quan

Nâng mức vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP...

22 liên quan

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 23-27/9

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 23-27/9

Nâng mức vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và người lao động...

22 liên quan

Từ 8/11: Nâng mức vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, người lao động

Từ 8/11: Nâng mức vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, người lao động

Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP...

22 liên quan

Nâng mức vay đối với DNNVV, HTX và người lao động từ 8/11/2019

Nâng mức vay đối với DNNVV, HTX và người lao động từ 8/11/2019

Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP...

22 liên quan