Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nghị định về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng

Báo Nhân Dân
Gốc

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước tham gia đóng góp, tài trợ hoặc được nhận hỗ trợ từ Quỹ; các tổ chức và cá nhân nước ngoài, Việt kiều tham gia đóng góp, tài trợ cho Quỹ.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=115028&sub=68&top=40