Nghĩ khác!

Mới đây, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ phát động chương trình “Ngày sáng tạo Việt Nam 2009” với chủ đề “Nâng cao trách nhiệm và minh bạch, giảm tham nhũng” do Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới thực hiện...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/qdndcuoituan.suviecsuyngam.49102.qdnd