Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nghỉ làm để ôn bài cùng con

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Mấy hôm nay, chị Huỳnh Thị Kim Ngân, quận 3, tranh thủ làm nốt phần việc của tháng sau để làm đơn xin nghỉ phép một tuần “ôn bài” cùng con.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=145302