Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2020: Làn gió mới cho cải cách

Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2020: Làn gió mới cho cải cách

Được ví như một luồng gió mới cho cải cách, Nghị quyết 02/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh tiếp tục...

8 liên quan

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Năng lực cạnh tranh quốc gia là tổng hợp các thể chế, chính sách và nhân tố quyết định mức độ hiệu quả và...

8 liên quan

Kiến nghị lùi thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP 2020 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải...

8 liên quan

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện...

8 liên quan

Chính phủ yêu cầu giảm kiểm tra xây dựng, không dùng tiền mặt thanh toán học phí

Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng rà soát lại quy trình, thủ tục nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép và thanh...

8 liên quan

Kiểm tra việc cải thiện môi trường kinh doanh của ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 1276/QĐ-NHNN về kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính...

8 liên quan