Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Chương trình 60+: Kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Chương trình 60+: Kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
29/12/2022
Giảm 10,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách

Giảm 10,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
16/12/2022
Chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ chỉ đạt hơn 6%

Chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ chỉ đạt hơn 6%

Tạp chí Kinh Tế Sài Gòn
16/12/2022
Các đơn vị sự nghiệp công lập còn gặp khó khăn khi thực hiện cơ chế tự chủ tài chính

Các đơn vị sự nghiệp công lập còn gặp khó khăn khi thực hiện cơ chế tự chủ tài chính

Tạp chí Mekong Asean
16/12/2022
Số đơn vị sự nghiệp công lập giảm, tinh giảm biên chế đảm bảo mục tiêu đề ra

Số đơn vị sự nghiệp công lập giảm, tinh giảm biên chế đảm bảo mục tiêu đề ra

Báo Dân Sinh
16/12/2022
Chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ chỉ đạt hơn 6%

Chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ chỉ đạt hơn 6%

Báo Sài Gòn Giải Phóng
16/12/2022
Cần tiếp tục giảm người hưởng lương từ ngân sách

Cần tiếp tục giảm người hưởng lương từ ngân sách

Báo Pháp Luật TP.HCM
15/12/2022
Nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

Nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

Báo Quảng Bình
15/12/2022
Nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập

Nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập

Báo Nhân Dân
15/12/2022
Hà Tĩnh vượt mục tiêu giảm đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 19

Hà Tĩnh vượt mục tiêu giảm đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 19

Báo Hà Tĩnh
15/12/2022
Tiếp tục thể chế hóa chủ trương của Đảng về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập

Tiếp tục thể chế hóa chủ trương của Đảng về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập

Báo Cần Thơ
15/12/2022
Hội nghị toàn quốc về đổi mới tổ chức, hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 19-NQ/TW

Hội nghị toàn quốc về đổi mới tổ chức, hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 19-NQ/TW

Báo Nghệ An
15/12/2022
Phát huy vai trò của cấp ủy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Phát huy vai trò của cấp ủy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Báo Bắc Giang
15/12/2022
Cả nước giảm được 13,4% đơn vị sự nghiệp công lập

Cả nước giảm được 13,4% đơn vị sự nghiệp công lập

Báo Thái Nguyên
15/12/2022
Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập

Báo An Giang
15/12/2022