Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ ĐÀO HỒNG LAN: NHỮNG QUYẾT SÁCH QUAN TRỌNG CỦA QUỐC HỘI ĐEM LẠI GIÁ TRỊ THỰC TIỄN TO LỚN CHO NGÀNH Y

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ ĐÀO HỒNG LAN: NHỮNG QUYẾT SÁCH QUAN TRỌNG CỦA QUỐC HỘI ĐEM LẠI GIÁ TRỊ THỰC TIỄN TO LỚN CHO NGÀNH Y

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
20/1/2023
NGHỊ QUYẾT SỐ 80/2023/QH15 CỦA QUỐC HỘI VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVD-19

NGHỊ QUYẾT SỐ 80/2023/QH15 CỦA QUỐC HỘI VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVD-19

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
18/1/2023
Tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19

Tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19

Báo Tiền Phong
16/1/2023
Cho phép tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19

Cho phép tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19

Báo Điện tử Đảng cộng sản VN
ĐCSVN
16/1/2023
NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2021/QH15 ĐƯỢC TRIỂN KHAI VỚI CÁC BIỆN PHÁP ĐẶC BIỆT, ĐẶC CÁCH, ĐẶC THÙ

NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2021/QH15 ĐƯỢC TRIỂN KHAI VỚI CÁC BIỆN PHÁP ĐẶC BIỆT, ĐẶC CÁCH, ĐẶC THÙ

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
13/1/2023
Quyết liệt hành động, giải quyết vấn đề cấp bách thực tiễn đang đòi hỏi

Quyết liệt hành động, giải quyết vấn đề cấp bách thực tiễn đang đòi hỏi

Đại Biểu Nhân Dân
10/1/2023
Quyết sách hợp lòng dân!

Quyết sách hợp lòng dân!

Đại Biểu Nhân Dân
10/1/2023
Tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 đến hết năm 2023

Tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 đến hết năm 2023

Thời báo Tài chính
09/1/2023
Quốc hội luôn đồng hành cùng Chính phủ giải quyết nhiều vấn đề cấp bách của đất nước

Quốc hội luôn đồng hành cùng Chính phủ giải quyết nhiều vấn đề cấp bách của đất nước

Báo Tin Tức TTXVN
09/1/2023
Quốc hội cho phép tiếp tục thực hiện một số chính sách trong chống dịch COVID-19

Quốc hội cho phép tiếp tục thực hiện một số chính sách trong chống dịch COVID-19

Báo Người Lao Động
09/1/2023
Tiếp tục thực hiện một số biện pháp chống dịch COVID-19 đến 31/12/2023

Tiếp tục thực hiện một số biện pháp chống dịch COVID-19 đến 31/12/2023

Báo Pháp Luật Việt Nam
09/1/2023
Quốc hội nhất trí tiếp tục thực hiện một số chính sách phòng, chống dịch Covid-19 đến hết năm 2023

Quốc hội nhất trí tiếp tục thực hiện một số chính sách phòng, chống dịch Covid-19 đến hết năm 2023

Báo Nhân Dân
09/1/2023
Quốc hội đồng ý tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch đến hết năm 2023

Quốc hội đồng ý tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch đến hết năm 2023

Báo Quân Đội Nhân Dân
09/1/2023
Cho phép tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến ngày 31.12.2023

Cho phép tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến ngày 31.12.2023

Đại Biểu Nhân Dân
09/1/2023
Quốc hội nhất trí tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch

Quốc hội nhất trí tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch

Báo VOV
09/1/2023
Nghị quyết của Quốc hội tạo nền tảng pháp lý vững chắc tại thời điểm dịch bệnh cấp bách

Nghị quyết của Quốc hội tạo nền tảng pháp lý vững chắc tại thời điểm dịch bệnh cấp bách

Báo Hà Nội Mới
09/1/2023
TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2021/QH15 ĐẾN NGÀY 31/12/2023

TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2021/QH15 ĐẾN NGÀY 31/12/2023

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
09/1/2023
Nếu không có Nghị quyết số 30 doanh nghiệp khó có thể phục hồi

Nếu không có Nghị quyết số 30 doanh nghiệp khó có thể phục hồi

Đại Biểu Nhân Dân
08/1/2023