Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký một số Nghị quyết về công tác nhân sự.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký một số Nghị quyết về công tác nhân sự.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký một số Nghị quyết về công tác nhân sự.

Cụ thể, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết số 597/NQ-UBTVQH15 ngày 13/9/2022 điều động, phê chuẩn ông Đinh Công Sỹ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký Nghị quyết 598/NQ-UBTVQH15 ngày 13/9/2022 bổ nhiệm ông Hoàng Quang Hàm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Trợ lý Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký Nghị quyết số 599/NQ-UBTVQH15 ngày 13/9/2022 bổ nhiệm ông Hoàng Văn Chương, Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội giữ chức vụ Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Vũ Phương Nhi

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/nghi-quyet-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-ve-cong-tac-nhan-su-102220916172802455.htm