Hội nhập kinh tế quốc tế: Cơ hội thu hút đầu tư vào các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc

Hội nhập kinh tế quốc tế: Cơ hội thu hút đầu tư vào các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc

Hình thành vùng phát triển xanh

Hình thành vùng phát triển xanh

Ban hành quy chế Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc

Ban hành quy chế Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc

Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc

Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc

Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vùng trung du, miền núi phía bắc

Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vùng trung du, miền núi phía bắc

Huy động mọi nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Huy động mọi nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Phát triển Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ: Tư duy mới, lộ trình mới

Phát triển Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ: Tư duy mới, lộ trình mới

Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ: Gỡ nút thắt phát triển, kiến tạo cơ hội mới

Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ: Gỡ nút thắt phát triển, kiến tạo cơ hội mới

Khu vực Tây Bắc ngày càng hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư

Khu vực Tây Bắc ngày càng hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư

Thủ tướng: Lào Cai cần phát huy tối đa bản sắc

Thủ tướng: Lào Cai cần phát huy tối đa bản sắc
Thủ tướng: Lào Cai cần phát huy tối đa bản sắc
Thủ tướng: Lào Cai cần phát huy tối đa bản sắc

Thủ tướng: Lào Cai cần phát huy tối đa bản sắc

Thái Nguyên: Thêm 2 dự án khu đô thị, khu dân cư được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thái Nguyên: Thêm 2 dự án khu đô thị, khu dân cư được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Phát triển vùng trung du và miền núi Bắc bộ xanh, bền vững

Phát triển vùng trung du và miền núi Bắc bộ xanh, bền vững

Đầu tư hạ tầng giao thông tạo động lực tăng trưởng cho vùng miền núi Bắc Bộ

Đầu tư hạ tầng giao thông tạo động lực tăng trưởng cho vùng miền núi Bắc Bộ

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Tự lực, tự cường phát triển Vùng trung du, miền núi Bắc Bộ'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Tự lực, tự cường phát triển Vùng trung du, miền núi Bắc Bộ'

Phát triển vùng trung du và miền núi Bắc Bộ theo hướng xanh, bền vững và toàn diện

Phát triển vùng trung du và miền núi Bắc Bộ theo hướng xanh, bền vững và toàn diện

Thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW cần có cách tiếp cận tổng thể gắn với giải pháp cụ thể, linh hoạt, hiệu quả, sát thực tiễn

Thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW cần có cách tiếp cận tổng thể gắn với giải pháp cụ thể, linh hoạt, hiệu quả, sát thực tiễn

Vận hội mới của vùng đất 'phên giậu'

Vận hội mới của vùng đất 'phên giậu'

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị