Điều hành kinh tế - xã hội 2020: Không ngủ quên trên vòng nguyệt quế

Điều hành kinh tế - xã hội 2020: Không ngủ quên trên vòng nguyệt quế

Kết quả đạt được của năm 2019 không phải là vơ vào, thành tích chủ nghĩa, mà là có minh chứng rõ ràng. Năm...

10 liên quan

Giữ đà tăng trưởng trong 2020

Giữ đà tăng trưởng trong 2020

Năm 2019, kinh tế Việt Nam tương đối khởi sắc, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm do Quốc hội đề ra, điều...

10 liên quan

Ấn tượng kinh tế Việt Nam

Theo các số liệu mới nhất, năm 2019 có thể coi là năm bứt phá của nền kinh tế nước nhà. 12/12 chỉ tiêu đạt,...

10 liên quan

Quy mô GDP tăng thêm 25,4% nhưng... vẫn thấp so với thực tế

Tổng cục Thống kê (TCTK) vừa đánh giá lại GDP trong giai đoạn 2010- 2017 cho thấy GDP bình quân tăng thêm...

10 liên quan

Triển vọng tăng trưởng kinh tế tài chính năm 2020

Năm 2020 được cho là năm có triển vọng tăng trưởng kinh tế tài chính tốt hơn năm 2019 dù có thể sẽ có các...

10 liên quan

Tăng trưởng có thể đạt và vượt chỉ tiêu

Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 85/2019/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với nhiều...

10 liên quan

Đánh giá vai trò của khoa học – công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Tăng trưởng kinh tế luôn là vấn đề hàng đầu đối với mỗi quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Kinh...

10 liên quan

Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra năm 2019

Đối với những tháng còn lại của năm 2019, Thủ tướng nêu rõ quan điểm điều hành là Chính phủ yêu cầu các cấp,...

10 liên quan

Chuyên gia lạc quan về chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2019

Việt Nam có tiềm năng để đạt các mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2019, tuy nhiên, cần sự nỗ lực lớn...

10 liên quan