Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phát triển trong giai đoạn hiện nay

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phát triển trong giai đoạn hiện nay

Trong những năm qua, doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã...

6 liên quan

Kinh tế tư nhân - Đòn bẩy quan trọng của nền kinh tế

Kinh tế tư nhân - Đòn bẩy quan trọng của nền kinh tế

Việt Nam sẽ bỏ qua cơ hội lớn nếu không thúc đẩy hơn nữa đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào tăng trưởng...

6 liên quan

Xu hướng phát triển doanh nghiệp tư nhân Việt Nam: Còn nhiều vấn đề đáng lo ngại!

6 liên quan

Kiến nghị từ thực tế doanh nghiệp

Kiến nghị từ thực tế doanh nghiệp

Cộng đồng doanh nghiệp tư nhân đang kỳ vọng Nhà nước có các chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi...

6 liên quan

Bài 3: Vai trò phù hợp cho doanh nghiệp nhà nước

Hiện nay, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) vẫn đang là trụ cột hàng đầu của nền kinh tế, đóng góp tới 28,8% GDP....

6 liên quan

Tái cơ cấu kinh tế: Đổi mới để nâng sức cạnh tranh

Đêà́n tổng thể tái cơ cấu kinh tế vừa được Thủ tướng phê duyệt. Quan điểm tái cơ cấu đượcnêu rõ, sẽ nâng cao...

6 liên quan