Cần Thơ giảm hơn 100 chức danh trưởng, phó phòng sau sắp xếp

Cần Thơ giảm hơn 100 chức danh trưởng, phó phòng sau sắp xếp

Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, TP Cần Thơ đã giảm 37 phòng chuyên môn thuộc 22 sở,...

28 liên quan

Bộ trưởng Nội vụ: Xem xét sáp nhập một số bộ, ngành trong nhiệm kỳ mới

Bộ trưởng Nội vụ: Xem xét sáp nhập một số bộ, ngành trong nhiệm kỳ mới

Bộ Nội vụ được giao tổng kết bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, xây dựng các phương án bộ máy Chính phủ...

28 liên quan

Hợp nhất sở ngành, tinh gọn bộ máy

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, bên cạnh 15 tỉnh, thành phố đã đăng ký thực hiện, Bộ Nội vụ tiếp tục có văn...

28 liên quan

Bộ trưởng Nội vụ: Đã có 15 tỉnh, thành đăng ký sáp nhập sở ngành

Sắp xếp, hợp nhất, tinh gọn bộ máy bên trong theo 'ngành dọc' sẽ được thực hiện ở cấp sở, sau đó sẽ được tổng...

28 liên quan

Năm 2020 sẽ đề xuất sắp xếp các bộ, ngành

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết trong năm 2020, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tổng kết,...

28 liên quan

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Sáp nhập sở, ngành phải làm cẩn trọng, kỹ lưỡng

Liên quan đến việc sáp nhập, hợp nhất sở, ngành, theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, năm 2019, Bộ Nội vụ có văn bản...

28 liên quan

Sẽ xem xét sáp nhập một số bộ ngành trong nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trong năm 2020, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tổng kết, đánh giá và đề xuất xây dựng cơ...

28 liên quan

Tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp...

28 liên quan

Thực hiện các mô hình kiêm nhiệm

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp...

28 liên quan

Huyện Vĩnh Lộc sắp xếp tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập

Với sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy Vĩnh Lộc, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân...

28 liên quan

Đảng bộ huyện Nhơn Trạch xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng bộ huyện Nhơn Trạch đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức...

28 liên quan

Bí thư Tỉnh ủy: Tránh duy ý chí trong thực hiện hợp nhất một số cơ quan, đơn vị

Bí thư Tỉnh ủy: Tránh duy ý chí trong thực hiện hợp nhất một số cơ quan, đơn vị

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, việc thực hiện chủ trương thí điểm hợp nhất một số cơ quan...

28 liên quan

Hợp nhất một số cơ quan Đảng, chính quyền: Quảng Ninh được gì?

Quảng Ninh - địa phương đầu tiên thực hiện hợp nhất một số cơ quan Đảng, chính quyền - đã có những đổi thay...

28 liên quan

Cần Thơ cắt giảm hơn 3.000 biên chế

Đến tháng 5-2019, toàn TP Cần Thơ có 279 trường hợp tinh giản, 3.093 biên chế bị cắt giảm.

28 liên quan

Hải Phòng: Thí điểm hợp nhất cơ quan có nhiệm vụ tương đồng cấp quận, huyện

Chiều 21/11, Thường trực Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của Ban Thường vụ Thành...

28 liên quan

Bí thư Đà Nẵng: Với các quy định hiện nay, khó có cán bộ trẻ

Theo Bí thư Đà Nẵng, qui hoạch thì rất trẻ nhưng mà lên cán bộ, xếp vào vị trí sẽ là rất già.

28 liên quan

Kon Tum: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động...

28 liên quan

Đảm nhiệm chức danh là hợp lòng dân

100% đại biểu dự Hội nghị Trung ương 8 đã đồng ý giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước.

28 liên quan

Hợp nhất một số cơ quan Đảng, chính quyền

Chiều 21/9, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức họp báo thông báo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về sắp xếp...

28 liên quan

Thái Nguyên đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp...

28 liên quan

Hợp nhất 5 đoàn thể vào Mặt trận Tổ quốc, nên không?

Đó là vấn đề đang được nhiều người quan tâm, khi mới đây Ban Tổ chức T.Ư thông tin về 4 đề xuất...

28 liên quan

Sáp nhập UBKT cấp ủy với Thanh tra cấp huyện: Quảng Ninh sẽ giảm được khoảng 60 cấp phó

Ông Vũ Ngọc Giao - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, qua cách điều hành 1 việc chỉ giao cho...

28 liên quan

Chính phủ chưa bàn chuyện hợp nhất bộ tương đồng

Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, Chính phủ chưa bàn việc hợp nhất một số bộ có chức năng,...

28 liên quan

Tinh giản tổ chức, biên chế - nhìn từ Quảng Ninh

Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) của Đảng chỉ rõ, một trong những nguyên nhân dẫn đến giảm sút vai trò lãnh đạo...

28 liên quan