Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cán bộ, công chức thêm 110.000 đồng/tháng

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cán bộ, công chức thêm 110.000 đồng/tháng

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến bộ ngành, người dân về đề xuất tăng lương cơ sở cán bộ, công chức, viên chức và...

13 liên quan

Đề xuất tăng lương cơ sở từ ngày 1/7

Đề xuất tăng lương cơ sở từ ngày 1/7

Theo dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...

13 liên quan

Mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức tăng thêm 7,38% từ ngày 1/7

Mức lương cơ sở hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng, mới đạt 42,39% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân...

13 liên quan

Sẽ tăng lương cơ sở thêm 7,38%

Theo dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...

13 liên quan

Lương cơ sở sẽ tăng thêm 7,38%

Theo dự thảo nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang,...

13 liên quan

9 đối tượng cán bộ, công chức, viên chức được tăng lương, phụ cấp từ 1-7-2020

Bộ Nội vụ vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định về mức lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức và lực...

13 liên quan

Chi 61 nghìn tỷ tăng lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang

Dự toán chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách trung ương và chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi năm 2020...

13 liên quan

Sẽ có nghị định mới về tiền lương cán bộ, công chức, viên chức

Trong năm 2020, cán bộ, công chức, viên chức sẽ có nhiều thay đổi trong chế độ tiền lương.

13 liên quan