Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Xây dựng thế trận lòng dân bảo vệ Tổ quốc

Xây dựng thế trận lòng dân bảo vệ Tổ quốc

Báo Người Lao Động
17/8/2022
Phát huy nguồn lực, tiềm năng sáng tạo trong dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Phát huy nguồn lực, tiềm năng sáng tạo trong dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Báo Sài Gòn Giải Phóng
16/8/2022
Chủ tịch nước chủ trì Hội thảo 'Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới'

Chủ tịch nước chủ trì Hội thảo 'Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới'

Báo Lao Động Thủ Đô
16/8/2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc

Báo Tiền Phong
16/8/2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội thảo khoa học 'Lý luận - thực tiễn bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới'

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội thảo khoa học 'Lý luận - thực tiễn bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới'

Báo Quân Đội Nhân Dân
16/8/2022
Chủ tịch nước: Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc để bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch nước: Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc để bảo vệ Tổ quốc

Báo Đại Đoàn Kết
16/8/2022
Chủ tịch nước: Xây dựng thế trận lòng dân là vấn đề hệ trọng để bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch nước: Xây dựng thế trận lòng dân là vấn đề hệ trọng để bảo vệ Tổ quốc

Báo VietnamNet
16/8/2022
Chủ tịch nước: Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc để bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch nước: Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc để bảo vệ Tổ quốc

Báo VOV
16/8/2022
Phát huy sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Báo Nhân Dân
16/8/2022
Bảo vệ Tổ quốc là tiền đề quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước nhanh, bền vững

Bảo vệ Tổ quốc là tiền đề quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước nhanh, bền vững

Báo Chính Phủ
16/8/2022
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội thảo khoa học về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội thảo khoa học về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Đại Biểu Nhân Dân
16/8/2022
Bảo vệ vững chắc Tổ quốc để xây dựng và phát triển đất nước

Bảo vệ vững chắc Tổ quốc để xây dựng và phát triển đất nước

Báo Công An Nhân Dân
16/8/2022
Chủ tịch nước: Phát huy nguồn lực của nhân dân để xây dựng Tổ quốc

Chủ tịch nước: Phát huy nguồn lực của nhân dân để xây dựng Tổ quốc

Thời báo Tài chính
16/8/2022
Chủ tịch nước chủ trì Hội thảo về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Chủ tịch nước chủ trì Hội thảo về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Báo VietnamPlus
16/8/2022