Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Đảng ủy Quân khu 7 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Đảng ủy Quân khu 7 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Báo Quân Đội Nhân Dân
28/11/2022
Đảng ủy Binh đoàn 16 tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Đảng ủy Binh đoàn 16 tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Báo Quân Đội Nhân Dân
25/11/2022
Thoại Sơn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về 'Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới'

Thoại Sơn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về 'Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới'

Báo An Giang
25/11/2022
Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn Can Lộc

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn Can Lộc

Báo Hà Tĩnh
24/11/2022
Tổng cục Kỹ thuật tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8

Tổng cục Kỹ thuật tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8

Báo Quân Đội Nhân Dân
24/11/2022
Kỳ Sơn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Kỳ Sơn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Báo Nghệ An
23/11/2022
Quân khu 1: Tổng kết Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Quân khu 1: Tổng kết Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Báo Thái Nguyên
23/11/2022
Phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Chuyên trang Pháp Luật & Xã Hội - Báo Kinh tế & Đô thị
22/11/2022
Vũ Quang giữ vững QP-AN, thúc đẩy phát triển KT-XH

Vũ Quang giữ vững QP-AN, thúc đẩy phát triển KT-XH

Báo Hà Tĩnh
22/11/2022
Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Báo Quân Đội Nhân Dân
21/11/2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp góp ý vào đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp góp ý vào đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Báo Quân Đội Nhân Dân
21/11/2022
Tăng cường tham mưu hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Tăng cường tham mưu hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Báo Đồng Nai
16/11/2022
Quỳ Hợp tổng kết Nghị quyết về 'Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới'

Quỳ Hợp tổng kết Nghị quyết về 'Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới'

Báo Nghệ An
14/11/2022
Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Thái Bình: 10 năm thực hiện 'Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới'

Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Thái Bình: 10 năm thực hiện 'Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới'

Báo Đầu Tư
11/11/2022
Thành ủy Vinh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Thành ủy Vinh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Báo Nghệ An
11/11/2022
Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Báo An Giang
11/11/2022
Phát huy sức mạnh tổng hợp, đảm bảo QP-AN ở đô thị phía Nam Hà Tĩnh

Phát huy sức mạnh tổng hợp, đảm bảo QP-AN ở đô thị phía Nam Hà Tĩnh

Báo Hà Tĩnh
09/11/2022
Thạch Thất: Phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Thạch Thất: Phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Báo Lao Động Thủ Đô
05/11/2022