NGHỊ TRÌNH HÔM NAY: KẾT NỐI PV HOÀNG YẾN VỚI ĐẠI BIỂU Y KHÚT NIÊ, ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐẮK LẮK

Gốc
NGHỊ TRÌNH HÔM NAY: Kết nối PV Hoàng Yến với Đại biểu Y KHÚT NIÊ, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2019/11/nghi-trinh-hom-nay-ket-noi-pv-hoang-yen-voi-dai-bieu-y-khut-niedoan-dbqh-tinh-dak- lak/278241