Nghĩa của từ fitspiration khi nói về xu hướng cuộc sống hiện đại

Fitspiration lần đầu được sử dụng vào năm 2013. Đến năm 2017, từ này lọt vào danh sách 300 từ mới được thêm vào từ điển Oxford.

Fitspiration /ˌfɪtspɪˈreɪʃ(ə)n/ (danh từ): Cảm hứng thông qua chế độ ăn uống, tập luyện.

Định nghĩa:

Oxford Dictionary định nghĩa fitspiration là người hoặc điều gì đó đóng vai trò là động lực để người khác duy trì hoặc cải thiện sức khỏe, thể chất.

Trong khi đó, Collins Dictionary giải thích fitspiration là hoạt động trên phương tiện truyền thông xã hội nhằm mục đích truyền cảm hứng cho mọi người trở nên khỏe mạnh hơn bằng cách ăn uống lành mạnh và tập thể dục điều độ.

Fitspiration ra đời vào năm 2013, là sự kết hợp của hai danh từ fitness (nghĩa là khỏe mạnh) và inspiration (nghĩa là nguồn cảm hứng). Năm 2017, fitspiration được cập nhật vào từ điển Oxford và có thêm dạng rút gọn là fitspo.

Ứng dụng của từ fitspiration trong tiếng Anh:

- I was pretty impressed that my co-worker had stuck a picture of Chris Hemsworth on his office wall for fitspiration.

Dịch: Tôi khá ấn tượng khi thấy đồng nghiệp dán một bức ảnh của Chris Hemsworth trong phòng làm việc để lấy cảm hứng ăn uống, luyện tập.

- Her story gave me all the fitspiration I needed to get into the gym.

Dịch: Câu chuyện của cô ấy mang lại cho tôi nhiều cảm hứng luyện tập, tôi phải đi tập gym thôi.

Thái An

Nguồn Zing: https://zingnews.vn/nghia-cua-tu-fitspiration-khi-noi-ve-xu-huong-cuoc-song-hien-dai-post1343240.html