Nghịch dại ném pháo, bé 8 tuổi bất ngờ bị thổi bay lên không

Gốc

Nghịch dại ném pháo xuống hố, cậu bé 8 tuổi ở Thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc bất ngờ bị pháo nổ thổi bay lên không.

Nguồn: Pháp luật TP.HCM

Vũ Đậu (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/doi-song/video-nghich-dai-nem-phao-be-8-tuoi-bat-ngo-bi-thoi-bay-len-khong-a308672.html